Aanwezig; Ruud, Marc, Christina, Jan & Piet

Afgemeld; Wim

Gast; Jan Giezen van TechID (Intercom)

1. Opening, ingekomen stukken en mededelingen;

KABA-Systeem (druppels) Met de tags zijn storingen geweest, die aangeven dat het hele systeem verouderd raakt en mogelijk moet worden vervangen. Tot nu toe zijn er 3 woningen met storingen. Advies van Jan Giezen is nu uit te zoeken welke alternatieven er zijn als het systeem het begeeft. Hij verzoekt om 2 tags zodat hij n.a.v. onderzoek met een voorstel kan komen. Actie Marc

Kennismaking omliggende VVE’s - de avond met de besturen van het eemskwartier (Dok 1, 2 en 3) bleek nuttig en plezierig. Doel was uitwissleing, kennismaking en kijken waar samen kan worden opgetrokken. Afspraak is dat we elkaar opzoeken als er probleem spelen in de omgeving en dat er volgend jaar een vervolg komt op de kennismaking.

Bomenkap - de ca. 40 bomen die op de rol stonden om te worden gerooid voor de herinrichting van het Sontplein, zijn inmiddels gekapt. Daarmee is de rechtgrons vervallen voor het protest hiertegen van de VvE's Kop van Oost en Eemskwartier De gemeente ziet nu wel het belang van goede communicatie met deze VvE's. Zo is een gesprek aangeboden met de projectleider van de herinrichting.

Nieuwjaars borrel deze is op zondag 20 januari op de gebruikelijke plek

 

2. Notulen vergadering 30 oktober 2018 ongewijzigd aangenomen, actielijst doorgenomen en aangepast.

 

3. Heijmans claim – Stand van zaken

Geluid Heijmans is al meerdere keren vergeefs bij de proefopstelling langs geweest. De bewoners wil eerste op schrift dat Heijmans garant staat voor herstel in de oorspronkelijke staat, maar deze garantie blijft uit. Het bestuur wil Heijmans hiertoe nu schriftelijk manen en vorts druk zetten op de voortgang. Zij overweegt tevens een gerechtelijke procedure vanwege het gebrek aan voortgang.

 

4.Technische zaken

Uitgewaaide schuifpui Liverpool  - De naar binnen gevallen schuifpui is intussen teruggeplaatst. Aan VVEPunt is gevraagd te onderzoeken hoe de pui uit de rails kan zijn gelopen, om te kijken of dit probleem elders ook kan ontstaan. Actie Christina

Reparatie schuifpui Liverpool nr. 104 - Er  is houtrot ontstaan in het kozijn, waarschijnlijk door een 'koude brug'. Er is een timmerman gestuurd en met de bewoner afgesproken dat bij gebrek aan een goede oplossing opnieuw een melding volgt. Deze is uitgebleven.

Factuur Heijmans gevallen lichtkoepel bergingen - conclusie is dat Heijmans niet meer gevraagd wordt voor reparaties (vanwege hoge prijs en matige kwaliteit). Jan doet nog één poging de factuur van tafel te krijgen.

Offertes CH reparatie noodverlichtingen alle offertes samen zijn meer dan 20K. De offertes van JPled zijn aanzienlijk lager voor het vervangen van lampen in de trappen huizen en herstel van noodverlichting.We doen navraag of dit in het MJOP zit en nemen daarna een besluit.  Actie Jan

Schoonmaken bergingen  er is wederom beloofd dat de bergingen schoongemaakt worden. Ook opdracht tot bladen vegen en kolken van de parkeergarage laten uitvoeren en schoonmaken Liverpool galerijen.  Actie Piet

 

5. Rondvraag en sluiting Christina meldt dat de antislip stroken Liverpool problemen veroorzaken met brancards en rolstoelen.

 

Actiepunten VVE Kop van Oost

wijziging 11.12.2018

118

Veiligheidsronde t.z.t. houden en bepalen, wie, wat, wanneer, aandacht vlucht routes bergingen. En speedgate

Hold

154

Mogelijk aanpassen HH-Reglement kade-spullen bergingen

Hold

162

Contact opnemen met Visser Vastgoed inzake Sushi, indien geen verbetering 01-2017 dan info bij rechtsbijstand verzekering Na zomer 2017 wordt actie ondernomen worden.

Ruud; naar rechtsbijstand

200

Afvoeren ( HWA) boven kelderboxen en lekkage Q4 verder

Jan/ VVE

207

Kolken parkeren legen

Piet

209

Monitoring aanvraag airco’s London toren voor 2 appartementen.

Ruud maakt VVEP duidelijk

214

Aanhangig maken in gebreke blijven Heijmans inzake geluid

Ruud

215

Tags laten plaatsen op de kasten van de ladders

Piet

216

Tags leveren aan Tech ID

Marc

217

Navragen bij Robert of nood lampen vervangen en lampen trappenhuis.

Jan

218

Proef opstelling voor de airco geluid en vluchtweg eind mei afgerond.

Ruud

219

Extra laadpunten onderzoek e-auto

 

220

Onderzoek incident uitwaaien schuifpui Liverpool

Christina

221

Antislip Liverpool functioneerd niet met brancards en rolstoelen.

Christina

 

Bewoners niet blij met plannen betonbos

28 mei 2019

Bewoners van de kadewoningen van de Kop van Oost en het Eemskwartier hebben de gemeente laten weten dat zij niet blij zijn met de plannen voor het betonbos....

Informatieavond afvalinzameling afgeblazen

28 mei 2019

De geplande informatieavond over de mogelijkheid tot gescheiden afvalinzameling in de Kop van Oost is afgeblazen. Er hadden zich vooraf te weinig...

Aanvullend bezwaar bewoners tegen plannen Eemskanaal

07 apr 2019

Bewoners van de kadewoningen van Kop van Oost en aan de naastgelegen Kaai zijn niet tevreden hoe de gemeente hun inspraakreacties heeft verwerkt rond de...